Princessklubben

Årsmöte med Princessklubben

Startdatum: 14/08/2021

ÅTERKALLELSE AV KALLELSE TILL DIGITALT ÅRSMÖTE den 17 juni I PRINCESSKLUBBEN

På grund av för få medlemmar i klubben visat intresse för att delta i Princessklubbens årsmöte 20210617, återkallas härmed kallelsen och Princessklubbens årsmöte framflyttas till årets kräftskiva den 14 augusti och tid samt plats kommer vi att återkomma med.
Eftersom mandaten för alla styrelsemedlemmar gått fortsätter styrelsens medlemmar i en interimstyrelse om ingen i klubben har något att invända.
Hälsningar Princessklubben.