Bli medlem i Princessklubben

När du ansökt om medlemskap och betalt inträdesavgiften och årsavgiften för nya medlemmar är 150:- (engångsavgift och då ingår Klubbvimpeln) och årsavgiften är 500:- inkl. en familjemedlem.
VÄLKOMMEN
Beloppet för inträdes/årsavgiften sätter du in på PG 96 06 64-1. Betalningsmottagare är Princess Yacht Club of Sweden. OBS! Märk betalningen med avsändare!

Medlemsansökan