Bas Förbund logo

Bli medlem i Princessklubben

För att bli medlem i Princess Yacht Club of Sweden krävs att du antingen äger eller har ägt en Princess Yacht. För inträde i klubben betalar du en inträdesavgift om 150kr tillsammans med årsavgiften om 500kr, totalt 650kr. I inträdesavgiften ingår den eftertraktade klubbvimpeln. Beloppet för inträdes/årsavgiften sätter du in på PG 96 06 64-1. Betalningsmottagare är Princess Yacht Club of Sweden. OBS! Märk betalningen med avsändare!

Medlemsansökan